top of page

חגי תשרי

שנהיה לראש ולא לזנב

"Memories of the Future" - בהרמת כוסית לכבוד ראש השנה מכינים פלקט גדול מקושט בסמלי החג ועליו כותבים Memories of the future ומבקשים מכל עובד לכתוב ברכה לעצמו לשנה החדשה. מתקבל פלקט גדול ומרגש אשר כולל את הברכות של כלל העובדים לשנה החדשה.

חגי תשרי
bottom of page