top of page

פורים

עדלאידע

- מסיבות ערב לעובדים/לעובדים ולבני משפחותיהם
- מסיבה לעובדים במשרדים אשר כוללת תחרות תחפושות
- הבאת ספקים כמו קעקועים/קריקטורות/קוראת בקפה ועוד

פורים
bottom of page