שבועות

ספר מתכונים

לקראת שבועות אפשר להכין ספר מתכונים של העובדים.
כל עובד ישלח מתכון ואז ניתן לערוך הכל יחד עם תמונות למזכרת דרך לופה או אתר אחר.

שבועות