חגי תשרי

חידון

"Kahoot"- הכנת שאלון בקיאות בנושא החגים ועריכת תחרות בין העובדים.

חגי תשרי