טו בשבט

אני נטעתי עץ

אפשר ללכת לנטוע עצים יחד כקבוצה או לקנות תעודה לכל עובד על נטיעת עץ על שמו

טו בשבט